Våga vara man

Varför har vi startat sajten kanske du undrar?
En av anledningarna är att vi de senaste åren sett hur illa åtgångna män blivit av det så kallade feministiska samhället. Det som betraktas som traditionellt manligt har hånats, förlöjligats, hatats, nedvärderats och på olika sätt förminskats och marginaliserats.
Resultatet har blivit att många män blivit förvirrade, drabbats av sviktande självkänsla, identitetskris samt diverse negativa konsekvenser såväl psykiskt som fysiskt.
Manligheten är under attack – något som får allvarliga följder för många män, något som i sin tur påverkar nära relationer, yrkesliv samt välbefinnande.
I slutänden ser vi ett samhälle som utarmas och sviktande värderingar som yttersta konsekvens. Hela det mentala ekosystemet vi är vana vid befinner sig under attack. Bakomliggande faktorer sägs vara politiska, men det är ett samspel mellan flera olika agendor där en försvagad manlighet öppnar dörren för destruktiva krafter.

Vår övertygelse är att ett sunt samhälle består av individer som står upp för sig själva och som följer sitt hjärta.
Kvinnor och män behöver varandra. Könen ska samverka - inte kriga mot varandra. Ett friskt samhälle behöver män som mår bra och som är trygga i sin manliga identitet, oavsett hur den ter sig.
Med MAN-UP vill vi återetablera manligheten med dess värderingar såsom styrka, mod, civilkurage, kraft, omhändertagande, ledarskap, faderlighet, innovation, upptäckarlust och äventyrlighet, initiativförmåga samt ren muskelstyrka.
Vi vill bejaka mannens sexuella natur och dess intensiva energi. I stället för att kväva elden vill vi få den att brinna med en klar låga.
Vi vill helt enkelt att du man vågar vara man  - och gå emot de krafter som försöker kuva och trycka ner dig.