Sund manlighet

Vad är då det sunt manliga? Här är några av manlighetens viktigaste kvalitéer så som vi ser dem: Fysisk och psykisk styrka, en förmåga att skydda och ta hand om, kraft att bygga och upptäcka, mod att förändra och utmana, lojalitet, kreativitet, äventyrslust och initiativrikedom.

Att samarbeta och bygga nätverk, kamratskap, strävan efter ärlighet och trofasthet, uthållighet genom livets svårigheter och en vilja att stå enade tillsammans för att värna de som är svagare och i behov av de starkares beskydd.

Att vara en lyhörd och kärleksfull partner är en annan viktig aspekt av manligheten. Att tillsammans med en annan människa bygga en familj som är vårt samhälles fundament. Att lägga grunden till en släkt samt föra gener och namn vidare är också väsentligt manligt.

Faderskap, faderlighet, att vara en vägledande gestalt och en stark ledare i såväl familjen som i samhället. Att våga fatta även obekväma beslut och att inte vara rädd för att göra det som krävs för att upprätthålla trygghet och stabilitet. Att våga ta strid för det man tror på, även om detta kan medföra obekväma konsekvenser.

 Sund manlighet är inte svart eller vit. En riktig man kan vara såväl hård och bestämd som mjuk och kärleksfull. Han kan lägga sina känslor åt sidan när det behövs men han kan också vara sårbar och inkännande. Att vara stark på alla sätt som finns innebär inte att han är en burdus tölp.

Vi ser den klassiske gentlemannen som lite av ett idel och som vi med sorg sett utplånas när manligheten började betraktas som något fult och skadligt. Ridderlighet, artighet, ödmjukhet och respekt är några viktiga kvalitéer som går förlorade när manligheten trasas sönder och samman och det som är traditionellt manligt utsätts för attacker och förakt.

Till syvende och sist måste varje man hitta sin egen väg. Förhoppningen är att du man ska våga omfamna dina biologiska förmågor och egenskaper och våga kasta av dig oket av negativt tänkande kring manlighet, som dagens vilseförda feministiska ideologier manar till. 

Våga vara den man du vill vara, vårda din kropp och ditt psyke och följ din inre röst som vägleder dig till att stå upp för den du är. Våga helt enkelt vara man – med allt vad det innebär.

Att gå sin egen väg är kanske det mest manliga av allt.