Manligheten under attack

Få ord är så pass laddade som man och manlighet idag. 

Den traditionella mannen (i synnerhet om han är vit!) är utan konkurrens en av modern tids mest hånade gestalter. Det är fritt fram att förlöjliga honom och smutskasta honom, att driva med honom och förtala honom som man önskar, utan att vare sig hotas av reprimander eller rättsliga konsekvenser. Han är föremål för otaliga karikatyrer och utmålas i vissa kretsar som den djupaste ondska som drabbat mänskligheten.

 I vissa feministkretsar förväntas man rentav hata mannen och ge honom skulden för all misär som i synnerhet kvinnor drabbas av. Man väljer helt att bortse från mannens goda kvalitéer och att han faktiskt varit drivande i att förbättra livsvillkoren för såväl kvinnor, barn, som svaga och sjuka.

Vi behöver inte rada upp alla negativa egenskaper en man kan ha. Sådant är den vänsterorienterade feminismen så skicklig på så vi överlåter den biten åt dem. 

Man-Up fokuserar istället på alla de positiva sidorna hos män och egenskaper en man har alla skäl att vara stolt över. Vi tror att utebliven positiv feedback till män skapar negativa effekter, känslor av harm, ilska men även mindervärdeskomplex och självhat, vilket leder till djupgående skador på såväl individuell som kollektiv nivå.